Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez

E-mail címe beírásával a www.kaszino-online.hu weboldalon található, hírlevélre való feliratkozásra szolgáló mezőbe, Ön hozzájárul ahhoz, hogy a webhely adminisztrátora az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU rendelete alapján, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (a továbbiakban: „rendelet”) szóló rendeletnek megfelelően dolgozza fel a következő személyes adatait:

  • e-mail cím
  • IP cím
  • cookies (sütik)

Az e-mail cím az Ön beleegyezését követően hírlevelek küldése céljából használható. Ezen személyes adatok kezelésének jogi oka a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás a rendelet 6. cikkelye, annak 1. bekezdése és a) pontja értelmében. Ez a hozzájárulás érvényes, és az adatokat az Adminisztrátor 10 éven át kezeli.

Az Adminisztrátor nyilvántartja az IP címeket, valamint olyan sütiket halmoz fel a weboldalán, amelyeket kizárólag elemzői és forgalommérési célokra használ fel a Google Analytics-ben, a megszerzett cookie-kat és IP-címeket marketing célokra nem használja fel.

Ön kifejezett hozzájárulását adja a fent említett feldolgozáshoz. A személyes adatok megadása önkéntes. A hozzájárulás bármikor visszavonható, például az Adminisztrátor elérhetőségére küldött e-maillel vagy levéllel, esetleg az egyes hírlevelek részét képező leiratkozási linkre kattintva.

A személyes adatok kezelését kizárólag az Adminisztrátor végzi.

Felhívjuk figyelmét, hogy Önnek joga van:

  • a hozzájárulást bármikor visszavonni; ez nem sérti a visszavonás előtt adott hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét
  • a rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelően kérni az Adminisztrátortól a személyes adataihoz való hozzáférést, valamint kérheti a személyes adatok módosítását, törlését, illetve kezelésük korlátozását is.
  • továbbítani a személyes adatait a rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelően
  • bármikor tiltakozni a személyes adatok direkt marketing célú kezelése ellen
  • panaszt benyújtani be az illetékes hatóságoknak – amennyiben kétségei vannak a személyes adatok rendelet szerinti kezelésével kapcsolatban.